Корпоративне навчання

Компанія Return on Intelligence зацікавлена в зростанні кожного фахівця і розвитку його компетенції – для цього розроблена система корпоративного навчання, яка передбачає внутрішні і зовнішні освітні заходи, а також програми підвищення кваліфікації.

Внутрішні тренінги

Щомісячно плануються і проводяться семінари, круглі столи, професійні, адаптаційні і внутрішньопроектні тренінги.

Кожен співробітник може провести семінар, тренінг або круглий стіл з тієї теми, в якій він став експертом. Тематика внутрішніх освітніх програм широка: у неї входять методології, технології і підходи до розробки і тестування ПЗ, аналізу вимог і проектних ризиків, а також тайм-менеджмент, навики презентації, управлінські навики, навики ведення переговорів і ефективної комунікації, ділового листування і роботи в команді, навики взаємодії із замовником та інші.

Співробітники можуть самі подавати запити на проведення семінару, тренінгу по тій або іншій темі.

Спеціальне навчання для керівників

У Return on Intelligence ещорічно проводиться програма «Управлінські навики». Вона розроблена як для менеджерів, так і для тих, хто за рекомендацією свого безпосереднього керівника розглядається як кандидат на управлінські позиції.

Для тих, хто успішно завершив теоретичну підготовку за цією програмою, проводиться виї зний дводенний тренінг, також направлений на розвиток навиків менеджменту і управління персоналом.

У разі виробничої необхідності співробітники прямують на додаткові аналогічні тренінги із західними тренерами, проходять підвищення кваліфікації, в т.ч. за Президентською програмою, або поступають на МВА.

Зовнішні освітні програми

Компанія привертає зовнішніх консультантів до проведення професійних програм навчання. Так, спільно з компанією TEKAMA і провідними фахівцями одного з видних західних університетів Carnegy Mellon University регулярно проводяться спеціалізовані тренінги по темах: «Управління очікуваннями замовника», «Аналіз і розробка архітектури ПЗ». Для керівників проводяться тренінги: «Управління якістю», «Управління змінами», «Управління вимогами», «Управління командою» програми «Керівник розробки ПЗ», розробленої американськими експертами.

Щорічно для провідних фахівців, що працюють за методологією SCRUM, організовується SCRUM Master Certification course, який проводився як винахідником методології Джефом Сазерлендом, так і його послідовником Йенсом Остеградом.

Кілька разів в рік ми організовуємо заняття із залученням інших визнаних експертів в області ІТ-технологій, серед яких, наприклад, Рік Казман. Вони розповідають про найактуальніші напрями і тенденції розробки ПЗ на замовлення.

Співробітники компанії мають різні сертифікати по розробці і тестуванню ПЗ, PMI, Scrum, а також інші професійні сертифікати і нагороди.

Контроль якості

Ми постійно оновлюємо робочі матеріали, щоб кожен тренінг був цікавим, інформаційно насиченим, повним найбільш актуальної інформації про сучасні методології, технології і підходи до розробки і тестування ПЗ.

Нам важлива не тільки кількість фахівців, що пройшли навчання, але і якість самих тренінгів. Ефективність освітніх програм визначається за допомогою зворотного зв’язку, що отримується як від учасників навчальних заходів, так і від ї х безпосередніх керівників.

Корпоративне навчання сприяє підвищенню кваліфікації співробітників Return on Intelligence – їх професійному і особовому зростанню.